BAKI NƏQLİYYAT AGENTLİYİ PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS Əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə lazım olan mal, iş və xidmətlərin satın alınması

14.07.2020 10:05

BAKI NƏQLİYYAT AGENTLİYİ PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS Əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə lazım olan mal, iş və xidmətlərin satın alınmasını kotirovka sorğusu üsulu  ilə həyata keçirir. Maraqlanan təşkilatlar 404 41 20 (2186) telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 15.07.2020 10:00 tarixinədək qəbul olunur