“Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

 

“Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun və Məcəllənin tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Müəyyən edilsin ki:[i]

1.1. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 2.8-ci maddəsində (hər iki halda), 13.2.52-ci, 13.2.53-cü, 13.2.58-ci, 13.2.59-cu, 23.1.15-4-cü, 24.0.7-1-ci, 27.2-ci, 28.3-cü, 30.4-cü, 50.1.9-cu, 67-1.3-cü, 102.1.4-cü, 102.1.17-ci, 102.1.21-ci, 106.1.9-cu, 106.1.10-cu, 106.1.12-ci, 106.1.13-cü, 122.3-cü, 164.1.8-ci, 164.1.15-ci (birinci halda), 164.1.16-cı (birinci halda), 164.1.20-ci, 164.1.28-ci (birinci və ikinci hallarda), 164.1.35-ci, 165.1.7-ci (hər iki halda), 165.3-cü, 194.1-1-ci, 199.7-ci, 199.8-ci, 207.3-cü və 207.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;[ii]

1.2. həmin Məcəllənin 22.2-ci (ikinci cümlədə), 23.1.3-cü, 23.1.15-2-ci, 38.6-cı, 50.7-ci maddələrində, 72.2-ci maddəsinin üçüncü abzasında, 76.2-1-ci (birinci halda), 83.9-cu, 87.4-cü, 98.3-cü, 102.1.14.1-ci, 102.1.14.2-ci, 102.8-ci, 109.3-cü, 109.7-ci, 111.3-cü, 124.4-cü, 164.1.22-ci, 175.1.3-cü, 175.8-ci, 176.3-1-ci, 190.2-ci, 190.5-ci, 194.1-ci (birinci cümlədə), 198.1.1-ci, 206.1-1-ci (ikinci cümlədə), 206.2-ci, 212.6-cı, 212.6.1-ci, 212.6.2-ci, 217.6-cı, 218.5.5-ci və 220.8.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir;[iii]

1.3. həmin Məcəllənin 24.0.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur;

1.4. həmin Məcəllənin 15.1.15-1-ci, 15.1.15-2-ci, 16.1.10-cu maddələrində, 16.3-cü maddəsinin birinci cümləsində, 20.1-ci, 26.3-cü, 33.7-ci, 33.7.1-ci, 33.7.7-ci, 33.7.9-cu (birinci halda), 33.8.4.7-ci, 33.8.5.5-ci maddələrində, 34.1-ci maddəsinin yeddinci hissəsində və səkkizinci hissəsinin ikinci cümləsində, 34.2-ci, 34.7.2-ci, 34.8-ci, 34.8.3-cü maddələrində, 35.1-ci maddəsinin birinci və ikinci abzasında (ikinci halda), 37.4-cü, 38.5-ci, 39.3-cü, 43.2.4-cü, 43.10-cu, 50.6-cı, 63.2-ci maddələrində, 72.2-ci maddəsinin birinci abzasında, 76.2-ci, 76.2-1-ci (ikinci halda), 85.9-cu, 85.11-ci, 85.16-cı (birinci halda), 87.2-ci, 89.3-cü, 89.13.2-ci, 89.13.3-cü maddələrində, 90.3-cü maddəsinin ikinci abzasında (ikinci halda), 150.3.3-cü, 150.3-1-ci, 150.3-2-ci, 157.1-ci, 157.2-ci, 169.5-ci, 169.7-ci, 192.1-ci, 194.2.1-ci, 212.3-cü, 212.5-ci (ikinci və üçüncü halda), 218.3-cü (birinci cümlədə), 221.3.1-ci, 221.4.6-cı, 221.4.10-cu (ikinci halda), 221.5-ci maddələrində və 221.4.13-cü maddəsinin ikinci abzasında (ikinci halda) nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi həyata keçirir;[iv]

həmin Məcəllənin 34.1-ci, 34.2-ci, 72.2-ci, 157.1-ci və 192.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla həyata keçirir;[v]

1.5. həmin Məcəllənin 33.7.9-cu (ikinci və üçüncü halda), 85.16-cı (ikinci halda), 158.2-ci, 176.2-ci, 194.1-ci (ikinci cümlədə) və 195.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir;[vi]

1.6. həmin Məcəllənin 32.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi həyata keçirirlər;

1.7. həmin Məcəllənin 30.6.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində müəyyən edilmiş müvafiq dövlət orqanları həyata keçirirlər;

1.8. həmin Məcəllənin 33.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, onların rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri ,Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi həyata keçirir.[vii]

1.9. həmin Məcəllənin 14.10-cu (hər iki halda) və 220.1-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası həyata keçirir;[viii]

1.10. həmin Məcəllənin 24.0.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həyata keçirir; [ix]

1.11. həmin Məcəllənin 33.8.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi həyata keçirir;

1.12. həmin Məcəllənin 35.1-ci maddəsinin ikinci abzasında (birinci halda) və 35.4-cü maddəsinin ikinci abzasında nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həyata keçirir;

1.13. həmin Məcəllənin 89.15-ci maddəsinin birinci abzasında (birinci halda) nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il 16 may tarixli 878-IQ nömrəli Qanunu ilə müəyyən edilmiş özəlləşdirilməsi qadağan olan əmlaka və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 2.2-ci bölməsində nəzərdə tutulmuş müəssisə və obyektlərə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 2.3-cü bölməsində nəzərdə tutulmuş müəssisə və obyektlərə münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi həyata keçirir;

1.14. həmin Məcəllənin 89.15-ci maddəsinin birinci abzasında (ikinci halda) və ikinci abzasında nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi həyata keçirir;[x]

1.15. həmin Məcəllənin 102.1.13-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi həyata keçirir;[xi]

1.16. həmin Məcəllənin 102.1.14.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Respublikasının yerli icra hakimiyyəti orqanları öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər;

1.17. həmin Məcəllənin 194.2.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin iştirakı ilə həyata keçirir;[xii]

1.18. həmin Məcəllənin 212.2-ci və 212.5-ci (birinci halda), 220.7-ci (hər iki halda) maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi həyata keçirir;[xiii]

1.19. həmin Məcəllənin 221.4.7-ci maddəsində (ikinci halda), 221.4.8-ci maddəsinin birinci abzasında, 221.4.9-cu, 221.4.10-cu (birinci halda) maddələrində , 221.4.13-cü maddəsinin birinci abzasında və ikinci abzasında (birinci halda) maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi həyata keçirir;[xiv]

1.19-1. həmin Məcəllənin 221.4.7-ci (birinci halda) maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşımanı və taksi minik avtomobilləri ilə sərnişindaşımanı həyata keçirən şəxslərə münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi həyata keçirir;

1.19-2. həmin Məcəllənin 221.4.13-cü maddəsinin birinci abzasında və ikinci abzasında (birinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşımanı və taksi minik avtomobilləri ilə sərnişindaşımanı həyata keçirən şəxslərə verilmiş "Fərqlənmə nişanı"na münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi həyata keçirir;[xv]

1.20. həmin Məcəllənin 90.3-cü maddəsinin ikinci abzasında (birinci halda) nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi həyata keçirir;[xvi]

1.21. həmin Məcəllənin 164.1.15-ci (ikinci halda) və 164.1.16-cı (ikinci halda) maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini sənaye parklarına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunda yaradılmış Yüksək Texnologiyalar Parkına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, digər texnologiyalar parklarına münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilən səlahiyyətli orqan həyata keçirir;[xvii]

1.22. həmin Məcəllənin 33.3-cü maddəsinin üçüncü hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti həyata keçirir;[xviii]

1.23. həmin Məcəllənin 67-1.1.2-ci və 67-1.2.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini sənaye parklarına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunda yaradılmış Yüksək Texnologiyalar Parkına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, digər texnologiyalar parklarına münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilən səlahiyyətli orqan həyata keçirir;[xix]

1.24. həmin Məcəllənin 164.1.20-ci maddəsində “qurum” dedikdə, Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika Komissiyası nəzərdə tutulur;[xx]

1.25. həmin Məcəllənin 164.1.23-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi həyata keçirir;

1.26. həmin Məcəllənin 164.1.26-cı və 164.1.28-ci (üçüncü halda) maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi həyata keçirir;[xxi]

1.27. həmin Məcəllənin 164.1.19-cu maddəsində nəzərdə tutulan müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan bütün növ texnika və texniki vasitələr, onların ehtiyat hissələri, silah-sursat idxalına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, müdafiə təyinatlı məmulatların yaradılması və istehsalı məqsədilə idxal edilən texnologiyalara, avadanlıqlara və dəstləşdirici hissələrə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi həyata keçirirlər;[xxii]

1.28. həmin Məcəllənin 13.2.59-cu maddəsində “qurum” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası nəzərdə tutulur;[xxiii]

1.29. həmin Məcəllənin 164.1.28-ci və 165.1.7-ci maddələrində “sənaye parkı” dedikdə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 3 iyun tarixli 1255 nömrəli Sərəncamına əsasən yaradılmış Qaradağ Sənaye Parkı, “müəyyən etdiyi fəaliyyətlə məşğul olan sənaye parkının rezidenti” dedikdə, gəmiqayırma fəaliyyəti ilə məşğul olan sənaye parkının rezidenti nəzərdə tutulur;[xxiv]

1.30. həmin Məcəllənin 206.1-1-ci maddəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə birlikdə həyata keçirir.[xxv]

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti iki ay müddətində:

qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 14.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi qaydalarını təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 22.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi orqanlarının maddi həvəsləndirmə və inkişaf fondundan istifadə qaydalarını təsdiq etsin;[xxvi]

həmin Məcəllənin 23.1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş xronometraj metodu ilə müşahidə aparılmasının qaydalarını təsdiq etsin;[xxvii]

həmin Məcəllənin 23.1.13-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş məsul saxlamanın qaydalarını təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 28.1-ci və 28.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə xüsusi rütbələrin verilməsi, həmin rütbələrdən məhrum edilməsi və xüsusi rütbələrlə bağlı digər məsələlərə dair təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

həmin Məcəllənin 28.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin xüsusi rütbələrinə uyğun olaraq xüsusi geyim forması və fərqlənmə nişanlarının nümunələrini hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

həmin Məcəllənin 30.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş kommersiya (vergi) sirrini təşkil edən məlumatları müəyyən edən dövlət hakimiyyəti orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin siyahısını təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

kommersiya sirri ilə bağlı münasibətləri tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

həmin Məcəllənin 34.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi ödəyicilərinə eyniləşdirmə nömrəsinin verilməsi və tətbiq edilməsi qaydasını təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 34.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi ödəyicisinin vahid dövlət reyestrinin aparılması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 43.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş səyyar vergi yoxlaması zamanı əşyaların nümunə kimi götürülməsi qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 51-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilən şəxsdən maliyyə sanksiyalarının alınması qaydaların layihəsini hazırlayıb təsdiq olunmaq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

həmin Məcəllənin 65.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hüquqi şəxslərdən vergilər üzrə borcların və faizlərin alınması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 67.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş birbaşa və dolayı qiymətləndirmə metodlarının tətbiq edilməsi qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 83.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi ödəyicisi tərəfindən verginin hesablanması üçün zəruri olan hesabat məlumatlarının verilmədiyi hallarda verginin əlaqəli məlumata əsasən hesablanması qaydasını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 83.9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş xarici hüquqi şəxsin əldə etdiyi mənfəəti birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin hesablanması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 85.9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 87.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 90.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının açıq hərraclarda satılması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 102.1.14-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azad olunan kompensasiya xarakterli ödəmələrin siyahısını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 102.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin siyahısını təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 109.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş ezamiyyə xərclərinin normalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 114.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş köhnəlməyə məruz qalmayan aktivlərin siyahısını təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 115.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər üzrə təmir xərclərinin gəlirdən çıxılması qaydalarını təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 157.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinin dövlət reyestrinin aparılması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 172.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş ümumi qaydalara əsasən vergitutma bazasının müəyyənləşdirilməsi çətin olan sahələr üzrə əlavə dəyər vergisinin hesablanması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 190.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş aksizli mallar üçün aksizlərin dərəcələrini təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 194.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş aksiz tutulan mallara, o cümlədən idxal mallarına aksiz markalarının tətbiqi qaydalarını təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 200.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş binalar üzrə əmlak vergisinin hesablanması qaydalarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin; [xxviii]

həmin Məcəllənin 206.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş kadastr qiymət rayonları və ona daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla şərti balları müəyyənləşdirib təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 217.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş hasil edilmiş neftin və qazın texnoloji proseslə əlaqədar quyuya geri vurulma normativlərini təsdiq etsin;

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təbliği, onun tətbiqi ilə bağlı hazırlıq işlərinin aparılması və vergi orqanları işçilərinin vergi qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq hazırlığının təmin edilməsi üçün lazımi tədbirlər həyata keçirsin;

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsindən irəli gələn digər məsələləri öz səlahiyyətləri çərçivəsində həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi bir ay müddətində:

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 39.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi yoxlaması aktının formasını və onun tərtib edilməsinə dair tələbləri təsdiq etsin;

həmin Məcəllənin 34.1-ci və 34.2-ci maddələrində müvafiq olaraq nəzərdə tutulmuş vergi ödəyicisinin uçota alınmaq üçün ərizəsinin və vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin formalarını, 72.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi hesabatının formasını, 157.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyat haqqında ərizənin formasını, 157.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əlavə dəyər vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişinin formasını Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

vergitutma sahəsində normativ hüquqi aktlarının vaxtında vergi ödəyicilərinə çatdırılması və onlara vergi qanunvericiliyi ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi üçün zəruri tədbirləri həyata keçirsin.

4. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bir ay müddətində həmin Məcəllənin 176.2-ci və 195.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əlavə dəyər vergisi və aksizlər üzrə hesab-fakturaların formalarını təsdiq etsin.

 

 

Heydər Əlİyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 30 avqust 2000-ci il 

№ 393

 

 

İstifadə olunmuş mənbə sənədlərinin siyahısı

 

1. 16 dekabr 2005-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 17 dekabr 2005-ci il, № 292)

2. 12 may 2006-cı il tarixli 402 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 400)

3. 12 dekabr 2006-cı il tarixli 487 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1034)

4. 11 aprel 2007-ci il tarixli 561 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 323)

5. 14 dekabr 2007-ci il tarixli 675 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1225)

6. 11 noyabr 2008-ci il tarixli 16 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 noyabr 2008-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 972)

7. 5 mart 2009-cu il tarixli 71 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  6 mart 2009-cu il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №03, maddə 163)

8. 14 aprel 2009-cu il tarixli 81 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  19 aprel 2008-ci il, № 83, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 04, maddə 226)

9. 28 oktyabr 2009-cu il tarixli 167 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  29 oktyabr  2009-cu il, № 241, , Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 780)

10. 2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №7, maddə 610)

11. 5 iyul 2011-ci il tarixli 468 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyul 2011-ci il, № 145, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 631)

12. 23 iyul 2013-cü il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2013-cü il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 07, maddə 805)

13. 15 noyabr 2013-cü il tarixli 20 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 19 noyabr 2013-cü il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1324)

14. 11 aprel 2014-cü il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 aprel 2014-cü il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 359)

15. 14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 may 2014-cü il, № 101)

16. 2 sentyabr 2014-cü il tarixli 247 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1027)

17. 31 oktyabr 2014-cü il tarixli 313 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 2 noyabr 2014-cü il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 10, maddə 1198)

18. 17 noyabr 2014-cü il tarixli 350 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 19 noyabr 2014-cü il, № 252; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1390)

19. 26 noyabr 2014-cü il tarixli 380 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1420)

20. 10 yanvar 2015-ci il tarixli 436 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 11 yanvar 2015-ci il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 1, maddə 12)

21. 7 dekabr 2015-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1454)

22. 15 fevral 2016-cı il tarixli 797 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 19 fevral 2016-cı il, № 38; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 261)

23. 26 fevral 2016-cı il tarixli 801 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 265)

24. 10 mart 2016-cı il tarixli 829 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 16 mart 2016-cı il, № 59, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 450)

25. 26 may 2016-cı il tarixli 921 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 27 may 2016-cı il, № 114, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 882)

26. 1 iyun 2016-cı il tarixli 927 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1023)

27. 1 iyun 2016-cı il tarixli 928 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 5 iyun 2016-cı il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1024)

28. 23 iyun 2016-cı il tarixli 946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 29 iyun 2016-cı il, № 138, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1042)

29. 23 iyun 2016-cı il tarixli 969 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 2 iyul 2016-cı il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1065)

30. 12 iyul 2016-cı il tarixli 986 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 iyul 2016-cı il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1257)

31. 6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1027 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196)

 

 

Fərmana edilmiş dəyişiklik və əlavələrin siyahısı

 

[i] 11 noyabr 2008-ci il 16 nömrəli tarixli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 noyabr 2008-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 972) ilə 1-ci bəndinə ikinci-beşinci abzaslar müvafiq olaraq 1.1-ci-1.4-cü bəndlər, yeddinci-onuncu abzaslar isə müvafiq olaraq 1.5-ci-1.8-ci bəndlər hesab edilmişdir.

[ii] 28 oktyabr 2009-cu il tarixli 167 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  29 oktyabr  2009-cu il, № 241, , Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 780) ilə 1.1-ci bənddə “27.2-ci” sözlərindən əvvəl “2.8-ci maddəsində (hər iki halda),” sözləri əlavə edilmişdir.

5 iyul 2011-ci il tarixli 468 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 7 iyul 2011-ci il, № 145, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 631) ilə 1.1-ci bəndində “və 102.1.17-ci” sözləri “, 102.1.17-ci, 106.1.9-cu, 106.1.10-cu və 122.3-cü” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

23 iyul 2013-cü il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2013-cü il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 07, maddə 805) ilə 1.1-ci bənddə “106.1.9-cu, 106.1.10-cu və 122.3-cü” sözləri “102.1.21-ci, 106.1.9-cu, 106.1.10-cu, 106.1.12-ci, 106.1.13-cü, 122.3-cü, 164.1.8-ci, 164.1.15-ci (birinci halda), 164.1.16-cı (birinci halda), 199.7-ci, 199.8-ci, 207.3-cü və 207.4-cü” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

15 noyabr 2013-cü il tarixli 20 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 19 noyabr 2013-cü il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1324) ilə 1.1-ci bəndə "(hər iki halda)," sözlərindən sonra "13.2.52-ci, 13.2.53-cü," sözləri, "30.4-cü," sözlərindən sonra "67-1.3-cü," sözləri əlavə edilmişdir.

11 aprel 2014-cü il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 aprel 2014-cü il, № 74, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 04, maddə 359) ilə 1.1-ci bəndindən “164.1.8-ci,” sözləri çıxarılmışdır.

7 dekabr 2015-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1454) ilə 1.1-ci bənddə “13.2.53-cü,” sözlərindən sonra “23.1.15-4-cü,” sözləri, “30.4-cü,” sözlərindən sonra “50.1.9-cu,” sözləri və “164.1.16-cı (birinci halda),” sözlərindən sonra “164.1.20-ci, 194.1-1-ci,” sözləri əlavə edilmişdir.

15 fevral 2016-cı il tarixli 797 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 19 fevral 2016-cı il, № 38; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 261) ilə 1.1-ci bənddə “13.2.53-cü,” sözlərindən sonra “13.2.58-ci,” sözləri əlavə edilmişdir.

10 mart 2016-cı il tarixli 829 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 16 mart 2016-cı il, № 59, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 450) ilə 1.1-ci bənddə “13.2.58-ci,” sözlərindən sonra “13.2.59-cu,” sözləri əlavə edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 928 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 5 iyun 2016-cı il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1024) ilə 1.1-ci bəndə “165.1.7-ci” sözlərindən əvvəl “164.1.35-ci,” sözləri əlavə edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 927 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1023) ilə 1.1-ci bənddə “164.1.20-ci,” sözlərindən sonra “164.1.28-ci (birinci və ikinci hallarda), 165.1.7-ci (hər iki halda),” sözləri əlavə edilmişdir.

12 iyul 2016-cı il tarixli 986 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 iyul 2016-cı il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1257) ilə 1.1-ci bəndə “23.1.15-4-cü,” sözlərindən sonra “24.0.7-1-ci,” sözləri, “165.1.7-ci (hər iki halda),” sözlərindən sonra “165.3-cü,” sözləri əlavə edilmişdir.

[iii] 28 oktyabr 2009-cu il tarixli 167 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  29 oktyabr  2009-cu il, № 241, , Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 780) ilə 1.2-ci bənddə “175.8-ci” sözlərindən sonra “, 176.3-1-ci” sözləri əlavə edilmişdir.

23 iyul 2013-cü il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2013-cü il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 07, maddə 805) ilə 1.2-ci bəndə “23.1.3-cü,” sözlərindən sonra “23.1.15-2-ci,” sözləri, “102.1.14.1-ci,” sözlərindən sonra “102.1.14.2-ci,” sözləri əlavə edilmişdir, “124.4-cü,” sözləri çıxarılmışdır və “və 220.8-ci maddələrində” sözləri “maddələrində, 218.2-ci maddəsinin beşinci hissəsində və 220.8-ci maddəsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

31 oktyabr 2014-cü il tarixli 313 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 2 noyabr 2014-cü il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 10, maddə 1198) ilə 1.2-ci bəndə “72.2-ci maddəsinin üçüncü abzasında,” sözlərindən sonra “76.2-1-ci (birinci halda),” sözləri əlavə edilmişdir.

17 noyabr 2014-cü il tarixli 350 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 19 noyabr 2014-cü il, № 252; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1390) ilə 1.2-ci bənddə “200.1-ci” sözləri “198.1.1-ci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

7 dekabr 2015-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1454) ilə 1.2-ci bənddə “159.9-cu, 164.2-ci” sözləri “164.1.22-ci” sözləri ilə, “maddələrində, 218.2-ci maddəsinin beşinci hissəsində və 220.8-ci maddəsində” sözləri “, 218.5.5-ci və 220.8.1-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

26 may 2016-cı il tarixli 921 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 27 may 2016-cı il, № 114, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 882) ilə 1.2-ci bəndində “206.2-ci,” sözlərindən sonra “212.6-cı, 212.6.1-ci, 212.6.2-ci,” sözləri əlavə edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 928 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 5 iyun 2016-cı il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1024) ilə 1.2-ci bəndə “198.1.1-ci,” sözlərindən sonra “206.1-1-ci (ikinci cümlədə),” sözləri əlavə edilmişdir.

23 iyun 2016-cı il tarixli 946 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 29 iyun 2016-cı il, № 138, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1042) ilə 1.2-ci bəndində “23.1.3-cü” sözlərindən əvvəl “22.2-ci (ikinci cümlədə),” sözləri əlavə edilmişdir.

12 iyul 2016-cı il tarixli 986 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 iyul 2016-cı il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1257) ilə 1.2-ci bəndə “194.1-ci” sözlərindən sonra “(birinci cümlədə)” sözləri əlavə edilmişdir.

[iv] 28 oktyabr 2009-cu il tarixli 167 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 29 oktyabr  2009-cu il, № 241, , Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 780) ilə 1.4-cü bənddə “, 90.6-cı” sözləri “maddələrində, 90.3-cü maddəsinin ikinci abzasında (ikinci halda)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

23 iyul 2013-cü il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2013-cü il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 07, maddə 805) ilə 1.4-cü bəndə “16.1.10-cu” sözləri “15.1.15-1-ci, 16.1.10-cu maddələrində, 16.3-cü maddəsinin birinci cümləsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir, “33.7-ci” sözləri çıxarılmışdır, “, 34.1-ci” sözləri “maddələrində, 34.1-ci maddəsinin yeddinci hissəsində və səkkizinci hissəsinin ikinci cümləsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir və “221.4.6-cı” sözlərindən əvvəl “221.3.1-ci,” sözləri əlavə edilmişdir.

14 dekabr 2007-ci il tarixli 675 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 12, maddə 1225) ilə 1-ci bəndinin beşinci abzasında “34.2-ci, 72.2-ci” sözləri “34.2-ci maddələrində, 72.2-ci maddəsinin birinci abzasında” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

31 oktyabr 2014-cü il tarixli 313 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 2 noyabr 2014-cü il, № 239, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 10, maddə 1198) ilə 1.4-cü bəndə “76.2-ci,” sözlərindən sonra “76.2-1-ci (ikinci halda),” sözləri əlavə edilmişdir.

10 yanvar 2015-ci il tarixli 436 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 11 yanvar 2015-ci il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 1, maddə 12) ilə 1.4-cü bənddə “194.2.1-ci,” sözlərindən sonra “212.3-cü,” sözləri əlavə edilmişdir.

7 dekabr 2015-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1454) ilə 1.4-cü bənddə “150.3.3-cü,” sözlərindən sonra “150.3-1-ci, 150.3-2-ci,” sözləri, “212.5-ci (ikinci və üçüncü halda),” sözlərindən sonra “218.3-cü (birinci cümlədə),” sözləri əlavə edilmişdir.

12 iyul 2016-cı il tarixli 986 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 iyul 2016-cı il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1257) ilə 1.4-cü bəndə “15.1.15-1-ci,” sözlərindən sonra “15.1.15-2-ci,” sözləri əlavə edilmişdir.

[v] 16 dekabr 2005-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 17 dekabr 2005-ci il, № 292) ilə 1-ci bəndinin altıncı abzası çıxarılmışdır.

[vi] 11 noyabr 2008-ci il 16 nömrəli tarixli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 noyabr 2008-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 972) ilə 1.1-ci, 1.2-ci, 1.4-cü və 1.5-ci bəndlər yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.1. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 27.2-ci, 28.3-cü, 30.4-cü və 51-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;

1.2. həmin Məcəllənin 14.6-cı, 34.7-ci maddələrində, 34.8-ci maddəsində birinci halda, 43.2-ci, 65.2-ci maddələrində, 72.2-ci maddəsinin üçüncü abzasında, 83.3-cü, 83.9-cu maddələrində, 85.9-cu maddəsində ikinci cümlədə ikinci halda, 87.4-cü, 102.1.14-cü, 102.8-ci, 109.7-ci, 114.2-ci 115.1-ci, 115.3-cü, 164.2-ci, 169.5-ci, 172.3-cü, 190.2-ci, 194.1-ci, 200.1-ci, 206.2-ci və 217.6-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir;

1.4. həmin Məcəllənin 20.1-cm, 26.3-cü, 34.1-ci, 34.2-ci maddələrində, 72.2-ci maddəsinin birinci abzasında, 157.1-ci, 192.1-ci maddələrində, 34.8-ci maddəsində ikinci halda, 39.3-cü, 63.2-ci maddələrində, 85.9-cu maddəsində ikinci cümlədə birinci halda və 85.11-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi həyata keçirir;

1.5. həmin Məcəllənin 176.2-ci və 195.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir;

12 iyul 2016-cı il tarixli 986 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 13 iyul 2016-cı il, № 148, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 7, maddə 1257) ilə 1.5-ci bəndə “176.2-ci” sözlərindən sonra “, 194.1-ci (ikinci cümlədə)” sözləri əlavə edilmişdir.

[vii] 12 dekabr 2006-cı il tarixli 487 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1034) ilə 1-ci bəndinin onuncu abzasında “onun hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə bölgə şöbələri” sözləri “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, onların rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

11 noyabr 2008-ci il 16 nömrəli tarixli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 noyabr 2008-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 972) ilə 1.8-ci bənddə "qeydiyyat şöbələri" sözlərindən sonra ",Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi" sözləri əlavə edilmişdir.

[viii] 11 noyabr 2008-ci il 16 nömrəli tarixli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 13 noyabr 2008-ci il, № 254, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 972) ilə yeni məzmunda 1.9-cu-1.19-cu bəndlər əlavə edilmişdir.

7 dekabr 2015-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1454) ilə 1.9-cu bənddə “maddəsində (hər iki halda)” sözləri “(hər iki halda) və 220.1-1-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[ix] 6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1027 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196) ilə 1.10-cu və 1.12-ci bəndlərdə “Dövlət Sosial Müdafiə Fondu” sözləri “Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

7 dekabr 2015-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1454) ilə 1.9-cu bənddə “maddəsində (hər iki halda)” sözləri “(hər iki halda) və 220.1-1-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[x] 2 iyul 2010-cu il tarixli 291 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 4 iyul 2010-cu il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №7, maddə 610) ilə 1.13-cü və 1.14-cü bəndlərində "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[xi] 5 mart 2009-cu il tarixli 71 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  6 mart 2009-cu il, № 52, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №03, maddə 163) ilə 1.15-ci bəndindən “Prezidenti yanında” sözləri çıxarılmışdır.

[xii] 14 aprel 2009-cu il tarixli 81 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  19 aprel 2008-ci il, № 83, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 04, maddə 226) ilə 1.17-ci bəndində «Agentliyi» sözü «Komitəsi» sözü ilə əvəz edilmişdir.

[xiii] 10 yanvar 2015-ci il tarixli 436 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 11 yanvar 2015-ci il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 1, maddə 12) ilə 1.18-ci bənddən “212.2-ci və” sözləri çıxarılmışdır.

[xiv] 23 iyun 2016-cı il tarixli 969 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 2 iyul 2016-cı il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1065) ilə 1.19-cu bənddə “221.4.7-ci maddəsində (hər iki halda)” sözləri “221.4.7-ci maddəsində (ikinci halda)” sözləri ilə əvəz edilmişdir və “, 221.4.13-cü maddəsinin birinci abzasında və ikinci abzasında (birinci halda) maddələrində” sözləri çıxarılmışdır.

[xv] 23 iyun 2016-cı il tarixli 969 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 2 iyul 2016-cı il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1065) ilə yeni məzmunda 1.19-1-ci və 1.19-2-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

[xvi] 28 oktyabr 2009-cu il tarixli 167 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  29 oktyabr  2009-cu il, № 241, , Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 780) ilə yeni məzmunda 1.20-ci bənd əlavə edilmişdir.

[xvii] 14 may 2014-cü il tarixli 164 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti 16 may 2014-cü il, № 101) ilə 1.21-ci bəndində “İqtisadi İnkişaf” sözləri “İqtisadiyyat və Sənaye” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

26 noyabr 2014-cü il tarixli 380 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1420) ilə 1.21-ci bənddə “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi” sözləri “sənaye parklarına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunda yaradılmış Yüksək Texnologiyalar Parkına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, digər texnologiyalar parklarına münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilən səlahiyyətli orqan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 927 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1023) ilə 1.21-ci və 1.23-cü bəndlərdən “və Sənaye” sözləri çıxarılmışdır.

[xviii] 23 iyul 2013-cü il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2013-cü il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 07, maddə 805) ilə 1.20-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və 1.21-ci və 1.22-ci bəndlər əlavə edilmişdir.

[xix] 15 noyabr 2013-cü il tarixli 20 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 19 noyabr 2013-cü il, № 253; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1324) ilə 1.22-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.23-cü bənd əlavə edilmişdir.

2 sentyabr 2014-cü il tarixli 247 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 09, maddə 1027) ilə 1.23-cü bəndində “İnformasiya Texnologiyaları” sözləri “Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

26 noyabr 2014-cü il tarixli 380 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1420) ilə 1.23-cü bənddə “texnologiyalar parklarına münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri “Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunda yaradılmış Yüksək Texnologiyalar Parkına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, digər texnologiyalar parklarına münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilən səlahiyyətli orqan” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[xx] 7 dekabr 2015-ci il tarixli 700 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Respublika” qəzeti, 8 dekabr 2015-ci il, № 270, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 12, maddə 1454) ilə 1.23-cü bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.24-cü bənd əlavə edilmişdir.

[xxi] 15 fevral 2016-cı il tarixli 797 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 19 fevral 2016-cı il, № 38; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 261) ilə 1.24-cü bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.25-ci və 1.26-cı bəndlər əlavə edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 927 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1023) ilə 1.26-cı bənddə “maddəsində” sözü “və 164.1.28-ci (üçüncü halda) maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

[xxii] 26 fevral 2016-cı il tarixli 801 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 265) ilə 1.26-cı bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.27-ci bənd əlavə edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 927 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1023) ilə 1.27-ci bəndin (birinci halda) sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[xxiii] 10 mart 2016-cı il tarixli 829 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 16 mart 2016-cı il, № 59, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 450) ilə 1.26-cı bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.27-ci bənd əlavə edilmişdir.

1 iyun 2016-cı il tarixli 927 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1023) ilə 1.27-ci bənddə (ikinci halda) “1.27.” rəqəmləri “1.28.” rəqəmləri ilə, sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir.

[xxiv] 1 iyun 2016-cı il tarixli 927 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1023) ilə yeni məzmunda 1.29-cu bənd əlavə edilmişdir.

[xxv] 1 iyun 2016-cı il tarixli 928 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 5 iyun 2016-cı il, № 120, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1024) ilə 1.29-cu bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 1.30-cu bənd əlavə edilmişdir.

[xxvi] 11 aprel 2007-ci il tarixli 561 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 4, maddə 323) ilə Fərmanın 2-ci bəndinin beşinci abzası çıxarılmışdır.

[xxvii] 23 iyul 2013-cü il tarixli 940 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 24 iyul 2013-cü il, № 160, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 07, maddə 805) ilə 2-ci hissənin dördüncü bəndi ləğv edilmişdir.

[xxviii] 17 noyabr 2014-cü il tarixli 350 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 19 noyabr 2014-cü il, № 252; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1390) ilə 2-ci hissənin otuzuncu abzası ləğv edilmişdir.